Education

Quá trình học tập


➢ Bằng cử nhân
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Tp Hồ Chí Minh
➢ Khoá học nâng cao trong tiếng Anh tổng quát - tại Trường ĐH KHXH& NV

➢ Khóa học nâng cao kỹ năng nghe và nói tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên

➢ Khóa học nâng cao kỹ năng tiếng Anh thương mại - tại Trung tâm Cleverlearn

➢ Bằng chứng nhận tin học văn phòng – tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

➢ Khóa Kinh Doanh và Tiếp Thị trong ngành khách sạn và khu nghĩ dưỡng – Tại Trường Tiếp Thị và Du Lịch Quốc Tế

➢ Giám Đóc Kinh Doanh – Tại Học Viện của Trường Đại Học Kinh Tế Tp HCM

➢ Tài Chính cho lãnh Đạo -Tại Học Viện Pace.

➢ Tham gia khóa huấn luyện Phong Thủy và Nhân Tướng Học - tại Đại Học Mở Marketing.

➢ Mini MBA- chuyên Chiến lược sale và marketing tại Royal Business Schools

➢ Học viện Edicaf
Tiếng Pháp
 Bài viết liên quan