Skills

Kỹ năng

 

Đây là tập hợp các kỹ năng mà Jenny có được thông qua việc học hỏi không ngừng, quan sát và kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày
Kỹ năng có được một cách chọn lọc từ những thế mạnh và cải thiện những điểm yếu của bản thân. Nhưng Jenny gọi đó là kỹ năng giúp Jenny tồn tại "tốt" trong mọi hoàn cảnh.

The Ability to Be Innovative
A Risk Taker
An Optimistic Nature
The Ability to Take Action
Coordination and Communication with Team Members
Controlled Emotion
Inclusion in Decision Making
The Ability to Trust Others
Adaptability to change
Strategic thinking
Integrity
Being trustworthy and open
Vision
A positive mind-setBài viết liên quan